Комплекс Фамилия 6 - Разпределения и цени

Филтър:
 • Подземен етаж
 • Гараж 6
 • 46.22
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 7
 • 40.47
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Гараж 8
 • 46.33
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 29
 • 42.67
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 30
 • 42.67
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 31
 • 29.87
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 32
 • 29.87
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 33
 • 34.22
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 34
 • 34.22
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 35
 • 34.22
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 36
 • 30.00
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 37
 • 28.76
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 38
 • 28.76
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 39
 • 40.07
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 40
 • 40.70
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 44
 • 47.18
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 45
 • 32.53
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 46
 • 32.53
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 47
 • 32.53
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 48
 • 41.43
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 49
 • 41.43
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 50
 • 36.04
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 51
 • 37.19
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 52
 • 29.79
 • продаден
 • виж »
 • Подземен етаж
 • Паркомясто 53
 • 29.79
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Апартамент 53 и паркомясто 1
 • 59.68
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 1
 • 48.29
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 2
 • 33.83
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 3
 • 27.09
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 4
 • 30.46
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Гараж 5
 • 34.75
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 2
 • 14.75
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 3
 • 16.96
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 4
 • 12.08
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 5
 • 12.08
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 6
 • 12.30
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 7
 • 12.30
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 8
 • 15.74
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 12
 • 15.60
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 16
 • 12.80
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 17
 • 16.46
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 18
 • 16.46
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 19
 • 13.89
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 20
 • 13.89
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 21
 • 15.75
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 22
 • 15.75
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 23
 • 17.69
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 24
 • 17.96
 • продаден
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 25
 • 13.30
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 26
 • 13.30
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 27
 • 13.30
 • 7 000
 • виж »
 • Първи
 • Паркомясто 28
 • 22.32
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 1
 • 108.73
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 2
 • 105.97
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 3
 • 105.92
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 4
 • 76.10
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 5
 • 102.57
 • продаден
 • виж »
 • Втори
 • Апартамент 6
 • 82.98
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 7
 • 109.02
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 8
 • 105.94
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 9
 • 105.98
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 10
 • 76.16
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 11
 • 102.52
 • продаден
 • виж »
 • Трети
 • Апартамент 12
 • 81.84
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 13
 • 109.02
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 14
 • 105.94
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 15
 • 105.98
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 16
 • 76.16
 • продаден
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 17
 • 102.52
 • 83 000
 • виж »
 • Четвърти
 • Апартамент 18
 • 81.84
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 19
 • 109.02
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 20
 • 105.94
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 21
 • 105.98
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 22
 • 76.16
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 23
 • 102.52
 • продаден
 • виж »
 • Пети
 • Апартамент 24
 • 81.84
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 25
 • 109.02
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 26
 • 105.94
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 27
 • 105.98
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 28
 • 76.16
 • продаден
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 29
 • 102.52
 • 83 000
 • виж »
 • Шести
 • Апартамент 30
 • 81.84
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 31
 • 213.27
 • 143 000
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 32
 • 106.03
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 33
 • 76.01
 • продаден
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 34
 • 102.58
 • 83 000
 • виж »
 • Седми
 • Апартамент 35
 • 81.80
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 36
 • 175.93
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 37
 • 105.93
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 38
 • 76.04
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 39
 • 102.58
 • продаден
 • виж »
 • Осми
 • Апартамент 40
 • 81.85
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 41
 • 175.99
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 42
 • 106.09
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 43
 • 76.02
 • продаден
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 44
 • 102.57
 • 85 000
 • виж »
 • Девети
 • Апартамент 45
 • 81.74
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 46
 • 175.95
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 47
 • 105.87
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 48
 • 76.10
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 49
 • 102.59
 • продаден
 • виж »
 • Десети
 • Апартамент 50
 • 81.75
 • продаден
 • виж »
 • Единадесети
 • Апартамент 51
 • 119.41
 • продаден
 • виж »
 • Единадесети
 • Апартамент 52
 • 182.26
 • продаден
 • виж »
Този уебсайт използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика за поверителност. close